Norint teisingai matyti SJE.LT svetainę jums reikalingas flash. Prašome instaliuoti čia

Aktualu

 


„Meilė, kuri nepripažįsta Jėzaus įsikūnijimo, atėjimo kūne, tai ne meilė, kurią Dievas mums įsako. Tai supasaulėjusi meilė, filosofinė meilė, abstrakti meilė, apribota, atskiesta meile. Ne! Krikščioniškosios meilės kriterijus yra Žodžio Įsikūnijimas. Kas sako, kad krikščioniška meilė yra kas kita, tas yra antikristas! Jis netiki Žodžio Įsikūnijimu. Štai kokia yra mūsų tikėjimo tiesa: Dievas atsiuntė savo Sūnų, jis įsikūnijo ir gyveno kaip mes. Turime mylėti kaip Jėzus mylėjo, mylėti Jėzaus pavyzdžiu, mylėti einant Jėzaus keliu. Eiti Jėzaus keliu – tai aukoti gyvybę“

  Popiežius Pranciškus

 

 
 
© Visos teisės saugomos, Sorores Jesu Eucharistici